Vad innehåller standarden
Godkänd Bilvårdare?

Logotyp Godkänd Bilvårdare

1.0 Kvalitetssäkring

 Förbättringsarbete

 Rutinbeskrivning förbättringsarbete

 Handlingsplan

 Personalmöten

 Ledningens genomgång

 

 

2.0 Organisation

  Organisation och ansvar

 

 

3.0 Avtal och leverantörer

 Leverantörsutvärdering

 Avtal

 Anställningsavtal

 Referensuppdrag

 

 

4.0 Lagar och föreskrifter

 Laglista och skyddsrond

 Systematiskt brandskyddsarbete

 Miljöutredning

 Farligt avfall

 Kemikalielista

 Dokumentation och intyg

 Protokoll oljeavskiljare

 Tillämpning av ARN

 

 

5.0 Bolagsdokumentation

 Registreringsbevis och F-skatt

 Kunskapsmall och utbildningsplan

 

 

6.0 Policys

 Miljö

 Brandskydd

 Arbetsmiljö

 Trafiksäkerhet

 Alkohol och droger

 Etik & moral

 Likabehandling

 Privata telefoner

 Sociala media

 

 

7.0 Rutiner och system

 Personalliggare

 Systematiskt upphandlingsarbete

 Företagsförsäkring

 Planeringssystem

 System för arbetsorder och fakturering