Välkommen till
Godkänd Bilvårdare

branschens standard för att främja

sund konkurrens

miljöskydd och säkra arbetsplatser

Gör dina affärer med seriösa bilvårdsföretag

Högtryckstvätt av fordon röd MB

Vem är seriös?

Branchens samarbetsorgan SFVF har skapat en standard, Godkänd Bilvårdare, för bilvårdsanläggningar. Den gör det möjligt att identifiera seriösa företag. Som kommun, region eller statlig inköpare kan du säkerställa att du har en seriös leverantör genom att ha Godkänd Bilvårdare som ett skallkrav i din upphandling.

Rengöring av ventilation i fordon

Identifiera företaget

Ett seriöst bilvårdsföretag följer gällande lag för anställningar, skatt, moms, miljöskydd systematiskt brand- och arbetsmiljöarbete. 

Dessutom har företag som följer Godkänd Bilvårdare försäkringar som täcker upp om något skulle hända ditt fordon under behandling. Företag som frivilligt arbetar enligt branschstandarden har ett aktuellt intyg från Godkänd Bilvårdare i sin kundmottagning.

Polering av fordon med svart lack

Använd en bättre bilvårdare

En Godkänd Bilvårdare följer branschens servicevillkor. Det innebär en säkerhet för dig som kund.

Samtliga Godkända Bilvårdare arbetar systematiskt med sin kvalitet. Det innebär att du får ett bättre utfört arbete genom att välja rätt bilvårdare.

Kontroll av bilvårdsföretag gav 21 miljoner i höjda skatter och avgifter

Skatteverket logotyp

2022-11-16: Skatteverket kontrollerade 273 företag inom bilvårdsbranschen. Fyra av tio fick kontrollavgifter på grund av brister i personalliggare eller kassaregister. Vid fördjupade kontroller påträffades allvarliga fel i nio av tio av dessa företag. Det handlar framför allt om oredovisade intäkter, oredovisade löner och fel i bokföringen.

citattecken

“Kraven på kvalitet, miljö och tydliga villkor i bilvårdsbranschen ökar. Därför tar vi själva initiativet att ansluta oss till kvalité och miljöledningssystemet Godkänd Bilvårdare, eftersom vi vill att kunder ska känna sig trygga i valet av bilvårdare.”

Lars Benediktsson VD DITEC Sverige

Lars Benediktsson, vd för DITEC Sverige

Logotyp Godkänd Bilvårdare

Branschstandarden är gjord för att hjälpa dig klara lagkrav, arbetsmiljö och säkerhet. Om du inte redan har ett dokumentationssystem eller vill lägga onödigt mycket jobb på pappersarbetet så är det en stor fördel att använda ett ledningssystem som är enkelt och automatiserat. Här bredvid hänvisar vi till ledningssystem som har erfarenhet av att snabbt hjälpa till uppfylla Godkänd Bilvårdare.

HÄMTA STANDARDEN

Här kan du ladda ned den senaste versionen av Certifierad Verkstad: Bilvårdare

Kontakt